photo comparison

G Kite
S L'Estrange ligher
S Estrange darker


G Kite
S Estrange

Comments